با سلام

دامنه هایی که در زیر لیست شده اند به فروش می رسند:

۱- چلوار chelvar.ir

۲- بگیمنو begimano.ir

۳- رادیو جیبی radiojbi.ir

۴- پوستر فیلم filmposters.ir

۵- چی بسازیم chibesazim.ir

 ۶- اسکناس نیوز eskenasnews.ir

برای  هرگونه اطلاعات و قیمت خرید با ما تماس بگیرید:

hiferking@gmail.com

۰۹۳۵۸۲۶۲۳۵۹